கேமிங் சவால்களை எவ்வாறு உள்ளிடுவது

படி 1 - ஒரு விளையாட்டைத் தேர்வுசெய்க

ஆதரிக்கப்படும் கேம்களின் முழு பட்டியலையும் காண சவால்கள் தாவலைப் பார்வையிடவும்.
படி 2 - ஒரு சவாலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
நீங்கள் விளையாட விரும்பும் விளையாட்டைத் தேர்வுசெய்க. 3 வார சவால்களில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் ..
படி 3 - ஒரு சவாலைக் காண்க
ஒரு சவாலைக் கிளிக் செய்க, நீங்கள் இப்போது சவால் பணி மற்றும் வெகுமதிகளைக் காணலாம்.
படி 4 - உங்கள் சவாலை முடிக்கவும்
விளையாட்டில் குதித்து சவாலான பணியை முடிக்கவும். ஸ்கிரீன்ஷாட் அல்லது வீடியோவை எடுத்து உங்கள் சமர்ப்பிப்பாக பதிவேற்றவும்.
படி 5 - உங்கள் வெகுமதிகளை அனுபவிக்கவும்!
சில நொடிகளில் உங்கள் நுழைவு மதிப்பாய்வு செய்யப்படும். வெகுமதி பக்கத்தில் பரிமாற உங்கள் கணக்கு தானாகவே வரவுகளைப் பெறும்.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.