Jak nagrać nagranie na Xbox

Nagrywanie nagrania na Xbox

Aby nagrać to co się właśnie wydarzyło: 

1. Zacznij grę i graj tak jak zazwyczaj.

2. Gdy coś się wydarzy i chcesz to nagrać kliknij przycisk Xbox, a następnie przycisk X, aby nagrać ostatnie 30 sekund.

Aby zrobić zrzut ekranu zamiast X kliknij Y.

Aby nagrać nagranie o specjalnej długości:

1. Kliknij przycisk Xbox, aby otworzyć przewodnik.

2. Kliknij przycisk Widok, aby otworzyć menu nagrywania.

3. Wybierz nagraj i wybierz co chcesz nagrać oraz czas nagrywania.

Aby nagrać to co wydarzy się następne:

1. Zacznij grać. Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć przewodnik.

2. Naciśnij przycisk Widok, wybierz nagrywaj od teraz. Klipy mogą trwać od 10 minut do godziny.

3. Aby zakończyć nagrywanie, otwórz przewodnik i kliknij przycisk X. Dostaniesz powiadomienie gdy Twoje nagranie zostanie zapisane.

Aby przeglądać i zarządzać swoimi nagraniami:

1. Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć przewodnik.

2. Następnie kliknij przycisk Widok, wybierz Zarządzaj nagraniami.

3. To otworzy Twoją galerię z nagraniami. Stąd możesz nimi zarządzać. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.