Jak nagrać nagranie na PS4

Nagrywanie nagrania na PS4

1. Przytrzymaj przycisk udostępniania na kontrolerze od PlayStation4 aby otworzyć menu.

2. Wybierz jak długo PlayStation4 ma nagrywać. Domyślny czas to 15 minut.

3. Wybierz grę, w którą chcesz zagrać.

4. Zacznij grać, możesz rozpocząć nowe nagranie klikając przycisk udostępniania.

5. Przytrzymaj przycisk udostępniania, aby otworzyć menu. Wybierz „zapisz nagranie” lub kliknij kwadrat.

Rozpocznij nowe nagranie

1. Kliknij przycisk udostępniania dwa razy, aby rozpocząć nagrywanie, możesz zatrzymać nagrywanie w każdym momencie ponownie naciskając dwa razy na przycisk udostępniania.

2. Kiedy nagranie będzie pełne, zostanie ono zapisane w folderze „Galeria” na głównym menu Twojego PlayStation4.

Przytnij Twoje nagranie

1. Opcja „Przytnij” jest dostępna w galerii, zaznacz swoje nagranie oraz naciśnij przycisk „opcje”.

2. W tym miejscu możesz edytować nagranie i uciąć jego czas trwania.

Udostępnij swoje nagranie

1. Połącz swoje PlayStation ze swoim kontem na YouTube lub innych mediach społecznościowych.

2. Wybierz nagranie, które chciałbyś udostępnić i kliknij „udostępnij”.

3. Wybierz platformę, na której chciałbyś umieścić nagranie i postępuj zgodnie z pokazanymi wskazówkami na ekranie.

4. Gdy już udostępniłeś nagranie na jednym ze swoich kont w mediach społecznościowych, możesz pobrać nagranie i umieścić je na naszej stronie. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.