Jak nagrywać nagrania na Androidzie

Nagrywanie video na Androidzie

Metoda AZ Screen recorder:

1. Pobierz aplikacje AZ Screen recorder, 

2. Uruchom aplikację,

3. Kiedy uruchomisz aplikację, na ekranie pojawią się koła z opcjami do nagrywania, robienia zrzutów ekranu, przesyłania transmisji na żywo i dużo więcej. Wybierz opcję „Nagrywaj”, zostaniesz zapytany o potwierdzenie nagrywania.

4. Kiedy zaczniesz nagrywać możesz wyłączyć nagrywanie przeciągając w dół palcem po ekranie i klikając przycisk „stop” w Twoich powiadomieniach. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.