Hva er kreditter?

Kreditter er vår valutaenhet som kan byttes mot gavekort, spillkoder og PayPal midler fra belønningssiden.

Du kan tjene kreditter ved å skrive inn:

● Spillutfordringer

● E-sport-turneringer


Se følgende artikler om vanlige spørsmål for mer informasjon om spillutfordringer og e-sport turneringer.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.