Hvordan ta opp opptak på PS4

Ta opp opptak fra PS4

1. Hold nede Del-knappen på PlayStation 4-kontrolleren for å åpne Del-menyen.

2. Velg hvor lenge PlayStation 4 skal spille inn. Standardtiden er 15 minutter.

3. Velg spillet du vil spille.

4. Begynn å spille et spill, du kan starte et nytt opptak ved å bruke Del-knappen.

5. Hold nede Del-knappen for å få tilgang til Del-menyen. Derfra velger du Lagre videoklipp, eller trykk på Square-knappen.


Start en ny innspilling

1. Trykk på Del-knappen to ganger for å starte innspillingen, du kan stoppe innspillingen når som helst ved  å dobbelttrykke på Del-knappen igjen.

2. Når innspillingen er fullført, lagres klippet ditt i mappen "Capture Gallery" på Startskjermen til PlayStation 4.


Trimme klippet

1. Alternativet "Trim" er tilgjengelig i Opptaksgalleriet, fremhev videoen din og trykk på alternativer-knappen.

2. Herfra kan du redigere klippet og redusere lengden.


Dele videoen

1. Koble PlayStation til sosiale medier eller YouTube-konto.

2. Velg videoen du vil laste opp fra «Capture» galleriet ditt, og velg Del.

3. Velg plattformen du vil laste opp til, og følg prosessen på skjermen for å laste opp video.

4. Når du har lastet opp videoen til en av dine sosiale medieplattformer, kan du laste den ned og laste den opp til nettstedet vårt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.