Slik tar du opp opptak på Xbox

Ta opp opptak på Xbox One


For å fange opp det som nettopp har skjedd:

1. Start spillet og spill som vanlig.

2. Når noe skjer og du vil spille det inn, trykker du på Xbox-knappen og trykker deretter på

X-knappen for å ta tak i de siste 30 sekundene.

For å ta et skjermbilde, trykk på Y-knappen i stedet.

Slik registrerer du en bestemt innholdslengde:

1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.

2. Trykk på Vis-knappen for å åpne opptaksmenyen.

3. Velg capture hva som skjedde og velg hvor lenge du vil spille inn.

For å fange opp det som kommer til å skje videre:

1. Start spillet ditt. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.

2. Trykk på View button, velg Record fra nå. Klipp kan vare opptil 10 minutter til en time.

3. For å avslutte klipsen, åpne guiden og trykk på X-knappen. Du får en melding når utklippet er Lagret.

Slik viser og administrerer du opptakene dine:

1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.

2. Trykkpå Vis-knappen, velg Administrer opptak.

3. Dette vil åpne fangstbiblioteket ditt. Herfra kan brukere administrere innholdet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.