Innløsningsgrense for De forente arabiske emirater

Hvis du er en bruker fra De forente arabiske emirater, vil du kunne ta ut totalt 1000 kreditter per måned.

Kreditter kan byttes på belønningssiden for gavekort og spillkoder.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.