Hur man spelar in på Android

Spela in på Android

AZ skärminspelnings-metoden:

1. Ladda ner AZ skärminspelnings-appen

2. Starta applikationen

3. När den startat kommer du se en serie cirklar på din skärm med alternativ för inspelning, ta skärmbilder, live streaming med mera. Välj “spela in” och appen kommer be dig att bekräfta skärminspelningen. 

4. När den startar kan du stoppa inspelningen genom att svepa nedåt på skärmen och trycka på stoppknappen i dina notiser. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.