Hur man spelar in på PS4

Spela in på en PS4

1. Håll inne “dela-knappen” på din Playstation 4 kontroll för att öppna upp dela-menyn. 

2. Välj hur länge ditt Playstation 4 ska spela in. Förinställningen är 15 minuter. 

3. Välj det spel som du vill spela. 

4. Börja spela och du kan sen starta inspelningen genom att använda dela-knappen. 

5. Håll inne dela-knappen för att få tillgång till dela-menyn. Härifrån kan du välja att spara videoklipp eller trycka på fyrkant. 

Påbörja en ny inspelning

1. Tryck på dela-knappen två gånger för att påbörja inspelningen. Du kan när som helst avbryta inspelningen genom att trycka på dela-knappen igen. 

2. När inspelningen är slutförd kommer ditt klipp att sparas i “Capture Gallery” mappen på din Playstation 4:s hemskärm. 

Trimma ditt klipp

1. “Trim” alternativet är tillgängligt i Capture Gallery, markera din video och tryck sen på Options-knappen. 

2. Härifrån kan du redigera ditt klipp och minska längden på det. 

Dela din video

1. Anslut ditt Playstation till dina sociala media- eller YouTube-konton. 

2. Välj den video som du önskar ladda upp från capture gallery och välj dela. 

3. Välj plattformen som du vill ladda upp till och följ processen som visas på skärmen för att ladda upp din video. 

4. Så snart du har laddat upp din video till en av dina sociala media plattformar kan du ladda hem den och lägga upp den på vår hemsida. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.