EG Inlösen-gräns

Om du är en användare från Egypten kommer du kunna plocka ut totalt 1000 krediter per månad. 

Krediter kan växlas in på belönings-sidan mot presentkort och spelkoder.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.